APPOLO'S LUST

 
Afbeelding invoegen
Brief van Anton Kerssemakers augustus 1912 aan Albert Plasschaert. 

Kerssemakers herinnerde zich later van zijn ontmoetingen met zijn vriend Vincent van Gogh: 

"Hij zou vaker naar Eindhoven komen om me te bezoeken op zondagochtenden en als hij me niet thuis aantrof zou hij naar "de Harmonie" gaan waar we een drukke drinktafel hadden tussen 12 en 2 uur. Als het gezelschap hem binnen zag komen zeiden ze tegen mij: "Ga maar Toon, daar is je vriend. Dan natuurlijk verliet ik het gezelschap en ging bij hem zitten, of we gingen samen naar mijn huis."  

Uit de overlevering weten we dat Vincent van Gogh samen met Toon Kers verschillende stillevens schilderde, zijnde de leraar in het atelier van Toon en zelfs een klein werkje maakte van de kolenopslagplaats van het oude station schuin tegenover het woonhuis van Kerssemakers.
Hiervan droop trouwens de verf af omdat Vincent Copiava balsum gebruikte met teveel terpentine om de verf te beïnvloeden.   


 

 
Het sociëteitsgebouw van de Koninklijke Harmonie Apollo's Lust was gelegen aan de Vestdijk. Het was nauwelijks een paar honderd meter van het huis van Kerssemakers die op de hoek woonde van Langedijk (Vestdijk) en Parallelweg.   

In de tuin van de sociëteit, welke was opgericht in 1841, werden ook optredens en concerten verzorgd en die waren populair in de wijde omgeving (plaatje 1 en plaatje 2). 
Anton Kerssemakers was ook lid van deze harmonie en komt voor op een groepsfoto in de zomer van 1889 (dus 3 -4 jaar na het vertrek van Vincent van Gogh naar Antwerpen november 1885). 

Op de foto heeft "Kers" een hoge hoed in de hand  en was zeer waarschijnlijk een hoog geplaatst bestuurslid, op de voorste ere-rij gezeten aan de rechterarm van de voorzitter Ignatius de Haes (eigenaar van de Stoomweverij en Textielfabrieken) en aan zijn linkerarm de dirigent Jos Madlener met zijn dirigeerstokje.
De harmonie werd ondersteund door de belangrijke industriëlen en culturele voormannen van die tijd in Eindhoven en werd ook wel een Heeren Harmonie genoemd.  
Vincent zal dus vaker ook te gast geweest zijn van zijn vriend bij de concerten in de tuin waar de muzikale prestaties geleverd werden.  

Vincent begon zich ook beter te soigneren zoals hij zijn broer vertelde en had zelfs een duur kostuum laten maken voor 35 guldens bij de kleermaker Matheus H. Stultiens in de Rozenmarijnstraat, waar ook zijn vriend en aquarellist Willem van de Wakker in de kost was. 
PS
Het kostuum zou lila van kleur zijn met oranje noppen en we weten dat het de complementaire kleuren zijn in de kleurencirkel van E. Delacroix welke door Vincent consequent werden doorgevoerd in zijn werk.
Ook had hij gezegd nieuwe schoenen nodig te hebben en een broek.      

Apollo’s Lust werd aangekocht in 1925 door het naastgelegen garagebedrijf van der Meulen-Ansems. Dat gebombardeerd werd in de 2e Wereldoorlog op 19 september 1944.
Interessante bijkomstigheid is dat Frank van der Meulen, nazaat van de bekende autobedrijf-familie, de Merckthoeve in Tongelre exploiteerde en me vertelde interesse te hebben in het onlangs geveilde van Gogh schilderij JH 808 omdat het verdacht veel leek op zijn pand aan de Urkhovenseweg 4.  

Ook zou het witte gebouwtje naast de hoeve het oude leerlooiershuisje kunnen zijn welke een van de oudste huisjes van Eindhoven is en waar kunstschilder Kees Bol nog enige tijd zijn woning en atelier heeft gehad.

E.e.a. is natuurlijk niet onmogelijk, omdat Vincent vaker het Hofke bewandelde, of via Coll en de Raauwe Velden bij het Karregat naar Eindhoven kwam.
De rechter-zijgevel heeft echter op het schilderij nogal een schuin dak terwijl die rechter-gevel geheel recht is en niet verbouwd.
Van de andere kant was Vincent geen geweldige perspectief-tekenaar en had een installatie laten maken, het zogenaamde "perspectief-raam" wat hij meedroeg en vaak gebruikte terwijl je normaal gesproken van een kunstenaar mag verwachten, het zogenaamde talent van het perspectieftekenen "uit de hand" te bezitten.  

Eindhoven, 2012-02-23,
Peter Nagelkerke