HELFSTLANDSCHAP MET 4 BOMEN

 
Om 4 nieuwe bomen (knot-bomen) te herplanten achter de tuin van de Nuenense pastorie als symbolische verwijzing naar het schilderij J.H. 962 (64 x 89 cm., zie hiernaast).
Het schilderij is in bezit geweest van Anton Kerssemakers, als vriendschaps- en afscheids-geschenk van Vincent van Gogh voordat hij naar Antwerpen vertrok in november 1885.
Toon Kers heeft er ook zijn eigen versie van gekopieerd.
    
Het moet toch prachtig zijn juist op die plaats, als elk jaar die bomen weer uitschieten, hun herfsttooi krijgen en weer gesnoeid worden
Momenteel is daar wel een smal trottoir maar dat zou men kunnen verbreden/aanpassen of in het stratenplan wijzigen.
De bomen zouden ook door sponsors geadopteerd kunnen worden of door de tuinderijen in Nuenen.
Eventueel nog een naamgeving en/of verklarende tekst erbij.

Onder het betreffende trottoir ligt ook de sloot waar tuinman Adriaan Rijke met zijn kruiwagen vandaan kwam.
Zie tekening J.H. 461 "Achter De Heggen" maart 1884, potlood en pen (40 x 53 cm, zie hiernaast).
Daar kan dus nog e.e.a. van archeologische waarde gevonden worden, want sloten zijn vaak schatkamertjes van het verleden.

Bijlage:
Kadasterkaartgedeelte omstreeks 1880 Nuenen uit sectie E.

Peter Nagelkerke, juli 2013.